Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Civilna ochrana Evakuacia

Evakuácia

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z ohrozeného územia. Vyhlasuje sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území ako krátkodobá s možným návratom osôb do 72 hodín, alebo dlhodobá s možným návratom po 72 hodinách.

Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:

Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.
Uzamknite byt.
Presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď. , kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
Použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela.
Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra.
Vždy zachovávajte rozvahu!

Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny

Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: 10 – 15 kg
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny: do 25 kg pre deti, do 50 kg pre dospelých

Čo vám nemá chýbať v batožine:

osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
prikrývka, spací vak,
vrecková lampa, sviečka a zápalky,
ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
pre deti nezabudnite pribaliť hračku

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:

zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
objemné predmety, kočíky, periny a pod. ,
domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

Zásady správania sa v úkrytoch:

správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu
neplýtvajte vodou a potravinami,
udržujte čistotu a poriadok,
nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno,
chovajte sa kľudne, vzájomne si pomáhajte,
nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče