Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Civilna ochrana

Čo je civilná ochrana :

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku. Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. 

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu stanovenom zákonom č. 42/ 1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva chrániť život, zdravie , majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu, ukrytie , na informácie o spôsobe ochrany a an bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Povinnosti fyzických osôb pri mimoriadnej udalosti

·        Riadiť sa pokynmi oprávnených osôb

·        Umožniť prístup na nehnuteľnosť

·        Poskytnúť priestory postihnutým osobám

·        Poskytnúť vecné plnenie

·        Zúčastniť sa osobnými úkonmi na plnení úloh CO