Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

OZNAM k pripravovanému územnému plánu obce

Obec Seniakovce  oznamuje občanom, že začala s obstarávaním zmien a doplnkov k územnému plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, pre k.ú. Seniakovce.

Informácie o pripravovaných zmenách  a doplnkoch Vám budú poskytnuté na obecnom úrade. Taktiež návrhy a podnety k územnému plánu môžete podávať na obecnom úrade do 31.5.2021. Tieto návrhy a podnety budú slúžiť ako podklad pre  spracovateľku územného plánu, ktorá ich pokiaľ to bude možné zapracuje do  návrhu, ktorý bude následne zverejnený a verejne prerokovaný.

O všetkých krokoch Vás budeme priebežne informovať. Termíny verejných prerokovaní budú zverejnené na obecnej tabuli ako aj na webovej stránke obce v súlade s príslušnými zákonmi.

                                                                                              Jozef Pončák

                                                                                              starosta obce