Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Kancelária primátora mesta – petícia za vysporiadanie pozemkov

Kancelária primátora mesta Prešov sa na nás obrátila s prosbou o zdieľanie a zverejnenie petície za vysporiadanie pozemkov. Pani primátorka sa s predmetnou petíciou stotožňuje.

Vážené mestá, obce a mestské časti,

vzťah k pozemkom predstavuje jednu zo závažných tém, ktorá trápi mnohé slovenské mestá a obce. Nakoľko problém sa ťahá roky a zo strany štátu, ktorý tento stav spôsobil, nie je zatiaľ snaha to relevantne a urýchlene riešiť a doriešiť  v prospech vlastníkov i samospráv, rozhodli sme sa požiadať Vás o pomoc pri vytvorení spoločného tlaku na štát  spustením celoslovenskej petície s cieľom dosiahnuť usporiadanie vzťahov k  pozemkom z úrovne štátu. Jej cieľom  je konečne rozhýbať štát a hľadať v tejto vážnej téme riešenia. Petíciou chceme zabrániť aj špekulatívnym a pre pôvodných vlastníkov nevýhodným výkupom. Aj tento problém, ktorý nie je celkom viditeľný, je obrovský.
Petícia je elektronická, podpisy však bude možné zbierať aj osobne.  

Vzhľadom k zložitej a dobre známej situácii s celým procesom usporadúvania pozemkových vzťahov, s ktorou sa stretáva skoro každé mesto i obec, nadväzujúc na ďalšie série problémov, ktoré začínajú a končia preukazovaním vlastníckych práv k pozemkom, Vás prosíme o vyjadrenie solidárnosti vo forme Vášho podpisu na petičnom hárku   

https://www.peticie.com/peticia_za_vysporiadanie_pozemkov_vo_verejnom_zaujme

Touto cestou Vás chceme zároveň poprosiť o zdieľanie na svojich webových sídlach prípadne sociálnych sieťach, aby sa uvedená problematika dostala k čo najširšiemu okruhu dotknutých a aby sa tlak na jej riešenie posunul správnym smerom na štátnu úroveň.

Ďakujeme.  

S pozdravom,

PhDr. Nikola Gumanová

Kancelária starostu a prednostky

MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE – SÍDLISKO
ŤAHANOVCE