Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľností na rok 2023

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Povinnosť podať priznanie je povinný:

– daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2023

– daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2022,

– daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2022,

– daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2022 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Daňové priznanie je povinný daňovník podať:

– Za psa, ktorého daňovník nadobudol v roku 2022 a  je starší ako 6 mesiacov.

– Pri zániku daňovej povinnosti, ak uhynul alebo sa pes stratil.

–  Daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný dodať  dodatočné priznanie k dani.

Zároveň žiadame občanov (študenti, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), aby doniesli  na OcÚ do 31.1.2023 potrebné doklady v prípade, že sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavajú celkovo 90 a viac dní pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad.

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a ohláseniu poplatkovej povinnosti za komunálny odpad spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť tu :