Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o strategickom dokumente”Plán udržateľnej mobility PSK”

Dokument oznámenia je dostupný pre verejnosť tiež na : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja

Verejnosť môže zaslať svoje pripomienky priamo na adresu Okresného úradu v Prešove, odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Nám. mieru 3, 08001 Prešov

Dokument je k nahliadnutiu aj na obecnom úrade