Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

OÚ Prešov – Rozhodnutie

s ú h l a s
na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa §97 ods. 1 písm. n/ zákona č.79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadateľovi:
Obchodné meno: Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Sídlo: Solivarská 1/A, 080 01 Prešov
IČO : 36 663 662