Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Výskyt medveďa hnedého – OZNAM – odbor krízového riadenia

V súvislosti s informáciou, že 15.4.2024 v blízkosti intravilánu obcí Víťaz, Ovčie a Chminianske Jakubovany bol zaregistrovaný pohyb medveďa hnedého  Vám posielame link na stránky „zásahový tím pre medveďa hnedého“, kde sú informácie čo robiť v prípade stretu s medveďom, ako predísť stretom s medveďom atď. https://zasahovytim.sopsr.sk/.

Z dôvodu lepšieho mapovania situácie výskytu medveďa hnedého a prijímaní následných možných opatrení v lokalitách, kde môže dôjsť k ohrozenia života, zdravia a majetku, zástupcovia zásahového tímu vyzývajú aj zástupcov samosprávy, aby im nahlasovali incidenty a pozorovania výskytu medveďa hnedého v blízkosti zastavaných území, resp. miest s pohybom osôb, ktoré v minulosti neboli prirodzeným prostredím, kde sa medveď hnedý vyskytoval. Môžete tak urobiť na tiesňových linkách (potreba okamžitého zásahu zložiek IZS a zásahového tímu), resp. priamo na tel. číslach zásahového tímu.

Dôležité kontakty v prípade vzniku mimoriadnej udalosti týkajúca sa medveďa hnedého sú čísla 112 a 158.