Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Klaudia Fogarašová

Zmena v autobusovej doprave

S cieľom zvyšovania kvality pravidelnej autobusovej dopravy pristúpil Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj v spolupráci s organizátorom integrovanej dopravy (IDS Východ, s.r.o.) a príslušnými zmluvnými dopravcami (SAD Prešov, a.s. a eurobus, a.s.) k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy, s platnosťou od 01. 08. 2022. Cestujúcim preto odporúčame skontrolovať si časové polohy spojov platné od 1. augusta na www.cp.sk.

Petícia STOP spaľovni odpadov v Drienove!

Vážení občania,

keďže petícia proti plánovanému zámeru výstavby spaľovne v areáli bývalej kafilérie v katastri obce Drienov z roku 2019 nám nepomohla zastaviť tento zámer, spustili sme petíciu znova s názvom STOP spaľovni odpadov v Drienove!

Petičné hárky nájdete na verejne dostupných miestach v obci Drienov a v okolitých obciach, ktoré prejavili záujem zapojiť sa do tejto petičnej akcie. Zároveň bude prebiehať zber petičných podpisov prostredníctvom dobrovoľníkov a členov petičného výboru osobne u vás doma. Ďalšou možnosťou ako budete môcť prejaviť svoj nesúhlas s výstavbou tejto spaľovne je možnosť online a podpísať sa tak elektronicky.

Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí sa podpíšu osobne na petičné hárky, aby sa už nepodpisovali pod online petíciu. Alebo naopak, kto sa už podpísal elektronicky, nemôže sa už podpísať osobne na petičný hárok. Bola by tak jedna osoba podpísaná duplicitne a takýto dvojitý podpis by bol neplatný. Ďakujeme za porozumenie!

Petičné hárky môžete podpísať aj na OcÚ Seniakovce v čase úradných hodín.