Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Info

OZNAM – PD Lemešany,s.r.o

Spoločnosť PD Lemešany oznamuje prenajímateľom pôdy, že bude

vydávať obilie za pôdu na hospodárskom dvore Lemešany

od 5.septembra do 30.septembra

Pracovné dni-od 8:00-15:00 hod  sobota od 8:00-12:00 hod

V  októbri sa bude vydávať obilie len v piatok.

Oznámenie – AGRO PLUS spol. s r.o. BUDIMÍR

AGRO PLUS spol.s r.o. Budimír, oznamuje vlastníkom pôdy a spoločníkom, že výdaj naturálií za rok 2022 bude v termíne od 2.9.-10.9.2022.

Pracovné dni 2.9.,5-9.9.2022 v čase 7:45-11:00 hod a 12:00-14:15 hod.,

sobota 3.9. a 10.9.2022 v čase 7:00-11:00 hod.

Lístok do skladu sa vydáva v kancelárií firmy a končí vždy 15 minút pred ukončením vydaja. Vydávať sa bude pšenica. Je potrebné doniesť si vrecia šnúrky. V rovnakom termíne bude aj voľný predaj obilia. Cena za 100 kg je 27€ s DPH.

Zmena v autobusovej doprave

S cieľom zvyšovania kvality pravidelnej autobusovej dopravy pristúpil Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj v spolupráci s organizátorom integrovanej dopravy (IDS Východ, s.r.o.) a príslušnými zmluvnými dopravcami (SAD Prešov, a.s. a eurobus, a.s.) k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 01. 09. 2022.

Cestujúcim preto odporúčame skontrolovať si časové polohy spojov platné od 1. septembra na www.cp.sk.

Zvlášť upozorňujeme na nový spoj počas pracovných dní – s odchodom z Prešova o 6:00 a príchodom do Košíc o 6:50, vedený cez obce Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Budimír.