Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Info

Výzva pre neplatičov

Vyzývame občanov, ktorí neuhradili dane z nehnuteľnosti alebo miestne poplatky (nie len za rok 2023 ale aj za iné roky), a tak majú voči obci pozdĺžnosti, aby tak urobili čo najskôr. Upozorňujeme , že daň a miestne poplatky sa neplatia na konci roka, ale do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (t.j. 45 dní od doručenia rozhodnutia).

Vakcinácia líšok

V dňoch od 9. októbra do 27. októbra 2023 bude prebiehať štyridsiata ôsma kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou.

Na orálnu vakcináciu líšok proti besnote bude použitá vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v., ktorá obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern v celkovom počte 367 796 vakcinačných návnad. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vakcinačné návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave.

 Zasiahnuté okresy

Keďže Česko a Rakúsko sú vyhlásené za krajiny bez výskytu besnoty a v Maďarsku je priaznivá situácia vo výskyte besnoty, vakcinácia líšok sa nebude vykonávať na územiach Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“): Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Senica, Komárno, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Prievidza, Púchov, Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Martin a na území okresu Ružomberok.

Letecká distribúcia bude vykonaná z letiska Poprad v Žilinskom kraji na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a na území celého Prešovského kraja a Košického kraja

Upozornenie

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.

V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácii s ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady. V období distribúcie návnad a dva týždne po distribúcie návnad by malo byť vo vakcinačnej oblasti zabránené voľnému pohybu psov a mačiek, lebo sú potravinovými konkurentami z hladiska požierania návnad.

Ručná pokládka vakcín začína dňa 13.10.2023.

OZNAM OcÚ

Na včerajšom zasadnutí OZ poslanec Ing. Ďug tlmočil požiadavku niektorých občanov, ktorí si neželajú, aby boli zverejňované reporty váženia na webovej stránke obce. OZ sa preto dohodlo, že tieto reporty zverejňovať obec počnúc mesiacom október už nebude. Všetkým tým, ktorí budú chcieť vedieť množstvo vyprodukovaného odpadu za svoju domácnosť bude táto informácia poskytnutá obecným úradom v čase úradných hodín. Môžu o ňu požiadať osobne alebo telefonicky. Za pochopenie ďakujeme

PD Lemešany – OZNAM

Spoločnosť PD Lemešany, s.r.o. oznamuje prenajímateľom pôdy, že nájomné za pôdu vydávané formou naturálií bude vydávané na hospodárskom dvore Lemešany v termíne od 12.9. do 23.9. V piatok 15.9. sa obilie vydávať nebude.

Následne sa po tomto termíne (12.9. – 23.9.) obilie bude vydávať len v piatok do konca októbra.

Výdaj bude v Pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod a v Sobotu od 8:00 – 12:00 hod.