Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznamy

OZNAM – Regionálna veter. a potr. správa Prešov

Regionálna veter. a potravinová správa Prešov vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa (hubárov a turistov), aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a oznámili túto skutočnosť, prípadne aj s udaním GPS súradníc, na tel. čísle 0905 294 989 alebo Riaditeľ.PO@svps.sk prípadne na tel.čísle 112.

OZNAM – Východoslovenská distribučná, a.s

Východoslovenská distribučná uviedla do prevádzky novú internetovú stránku www.vypadokelektriny.sk. Na nej si viete na prehľadnej mapke skontrolovať, či prípadný, nečakaný výpadok elektriny je už nahlásený alebo či ide o plánované prerušenie distribúcie elektriny. Na tej istej stránke viete nahlásiť aj novú poruchu .