Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Info

Oznam – Innogy Slovensko

Vážení obyvatelia,

spoločnosť innogy Slovensko, s.r.o ponúka bezplatné poradenstvo v našej obci (meste) v dňoch od 27.05.2021 do 27.05.2021 v čase od 12:00 do 19:00.

Využite možnosť osobného stretnutia a overte si, že Vaše platby za energie sú nastavené optimálne. Prosím, pripravte si ročné vyúčtovanie spotreby elektriny a plynu, aby Vám odporučili čo najvhodnejšie riešenie.

Pracovníci innogy Slovensko  majú oficiálny preukaz a oblečenie s logom innogy Slovensko, s.r.o  Ich totožnosť si môžete overiť na Zákazníckej linke innogy 0850 123 998.

innogy Slovensko, s.r.o.

Kancelária primátora mesta – petícia za vysporiadanie pozemkov

Kancelária primátora mesta Prešov sa na nás obrátila s prosbou o zdieľanie a zverejnenie petície za vysporiadanie pozemkov. Pani primátorka sa s predmetnou petíciou stotožňuje.

Vážené mestá, obce a mestské časti,

vzťah k pozemkom predstavuje jednu zo závažných tém, ktorá trápi mnohé slovenské mestá a obce. Nakoľko problém sa ťahá roky a zo strany štátu, ktorý tento stav spôsobil, nie je zatiaľ snaha to relevantne a urýchlene riešiť a doriešiť  v prospech vlastníkov i samospráv, rozhodli sme sa požiadať Vás o pomoc pri vytvorení spoločného tlaku na štát  spustením celoslovenskej petície s cieľom dosiahnuť usporiadanie vzťahov k  pozemkom z úrovne štátu. Jej cieľom  je konečne rozhýbať štát a hľadať v tejto vážnej téme riešenia. Petíciou chceme zabrániť aj špekulatívnym a pre pôvodných vlastníkov nevýhodným výkupom. Aj tento problém, ktorý nie je celkom viditeľný, je obrovský.
Petícia je elektronická, podpisy však bude možné zbierať aj osobne.  

Vzhľadom k zložitej a dobre známej situácii s celým procesom usporadúvania pozemkových vzťahov, s ktorou sa stretáva skoro každé mesto i obec, nadväzujúc na ďalšie série problémov, ktoré začínajú a končia preukazovaním vlastníckych práv k pozemkom, Vás prosíme o vyjadrenie solidárnosti vo forme Vášho podpisu na petičnom hárku   

https://www.peticie.com/peticia_za_vysporiadanie_pozemkov_vo_verejnom_zaujme

Touto cestou Vás chceme zároveň poprosiť o zdieľanie na svojich webových sídlach prípadne sociálnych sieťach, aby sa uvedená problematika dostala k čo najširšiemu okruhu dotknutých a aby sa tlak na jej riešenie posunul správnym smerom na štátnu úroveň.

Ďakujeme.  

S pozdravom,

PhDr. Nikola Gumanová

Kancelária starostu a prednostky

MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE – SÍDLISKO
ŤAHANOVCE

OZNAM k pripravovanému územnému plánu obce

Obec Seniakovce  oznamuje občanom, že začala s obstarávaním zmien a doplnkov k územnému plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, pre k.ú. Seniakovce.

Informácie o pripravovaných zmenách  a doplnkoch Vám budú poskytnuté na obecnom úrade. Taktiež návrhy a podnety k územnému plánu môžete podávať na obecnom úrade do 31.5.2021. Tieto návrhy a podnety budú slúžiť ako podklad pre  spracovateľku územného plánu, ktorá ich pokiaľ to bude možné zapracuje do  návrhu, ktorý bude následne zverejnený a verejne prerokovaný.

O všetkých krokoch Vás budeme priebežne informovať. Termíny verejných prerokovaní budú zverejnené na obecnej tabuli ako aj na webovej stránke obce v súlade s príslušnými zákonmi.

                                                                                              Jozef Pončák

                                                                                              starosta obce

OZNAM

Obec Seniakovce  oznamuje občanom, že začala s obstarávaním zmien a doplnkov k územnému plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, pre k.ú. obce Seniakovce.

Informácie o pripravovaných zmenách  a doplnkoch Vám budú poskytnuté na obecnom úrade. Taktiež návrhy a podnety k tomuto plánu môžete podávať na obecnom úrade.

                                                                                              Jozef Pončák

                                                                                               starosta obce

OZNAM pre majiteľov psov

Dnes boli na obci osadené 3 kusy košov na psie exkrementy aj so sáčkami. Preto žiadame občanov, ktorí budú na prechádzke so svojimi psami, aby psie exkrementy likvidovali v týchto nádobách. Zároveň Vás žiadame, aby ste prípadne poškodenia nádob alebo nedostatok sáčkov oznámili na obecnom úrade.