Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Info

DOTAZNÍK – Plán rozvoja obce na roky 2022-2027 a komun. plánu soc. služieb na roky 2022-2030

Dňa 15.12.2021 Uznesením č.32/2021 obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie plánu rozvoja obce na roky 2022-2027 a komun. plánu soc. služieb na roky 2022-2030. Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie online dotazníka . Vyplnenie dotazníka je dobrovolné, no prispeje k lepšiemu spracovaniu týchto programov. Návrhy, podnety, ktoré nie sú uvedené v dotazníku môžete poslať mailom alebo osobne na obecnom úrade do 12.2.2022. Všetke Vaše návrhy budu postúpené spracovateľovi.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAoYUe7lFAaO2yS1_J7vT5b3wrRY28hqc3tpXK_97qY_Bgjw/viewform

OZNAM – o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.

Obchodné meno : PIKOLO s.r.o.

Sídlo : Krosnianska 693/1 040 22 Košice

Zastúpenie : Ing. Pika Rastislav

IČO : 46008471

DIČ : 2023178663

IČ DPH : SK2023178663 

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického .

V Košiciach dňa 24.12.2021      

Za poverenú osobu: Ing. Pika Rastislav , 0907 656 333

ZMENA cestovných poriadkov – Oznam pre cestujúcu verejnosť

 Informujeme Vás o nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy platných od 12.12.2021. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke: https://po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/oznamy/

Taktiež dávame do pozornosti, že na základe rozhodnutia o skoršom začiatku zimných prázdnin, bude od 20.12.2021 prímestská autobusová doprava na území Prešovského samosprávneho kraja vedená ako počas dní školských prázdnin.

Oznam – ANTIK Telecom s.r.o.

Vážení občania, ak máte záujem o neobmedzený gigabitový optický internet a k tomu najbohatšiu digitálnu TV od ANTIKU zadarmo spolu s TV programami navyše a zľavou na set-top box až 30% volajte Antik na 055 30 12345 alebo si kliknite nawww.antik.sk/akcie.​