Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Info

ZaD č. 4 Spoločného územného plánu obcí Lemešany, Bretejovce, Janovík a Seniakovce , k.ú. Seniakovce

AGRO PLUS spol.s r.o. Budimír

AGRO PLUS spol.s r.o. Budimír , oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na pôdu s našou spoločnosťou, že výdaj naturálií za rok 2021 bude v dňoch 2.-11.9.2021. V rovnakom čase sa budú vydávať naturálie aj pre členov spoločnosti a tiež voľný predaj:

Vydávať sa bude jarná pšenica a jarný jačmeň. Je potrebné doniesť si vrecia a šnúrky.Cena pri voľnom predaji je 21€/100kg.

Výdaj bude v pracovných dňoch 2.-3.9.2021 a 6.-10.9.2021 v čase 7:45-10:30 a 12:00-14:30 hod., v sobotu 4.9.2021 a 11.9.2021 v čase od 7:00-11:00 hod.

Doklad pre výdaj zo skladu sa vybavuje v kancelárií a končí vždy 15 minút pred ukončením výdaja dopoludnia a popoludní.

Bližšie informácie na telefónnom čísle 055/ 69 58 181

OZNAM – Regionálna veter. a potr. správa Prešov

Regionálna veter. a potravinová správa Prešov vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa (hubárov a turistov), aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a oznámili túto skutočnosť, prípadne aj s udaním GPS súradníc, na tel. čísle 0905 294 989 alebo Riaditeľ.PO@svps.sk prípadne na tel.čísle 112.

OZNAM – Východoslovenská distribučná, a.s

Východoslovenská distribučná uviedla do prevádzky novú internetovú stránku www.vypadokelektriny.sk. Na nej si viete na prehľadnej mapke skontrolovať, či prípadný, nečakaný výpadok elektriny je už nahlásený alebo či ide o plánované prerušenie distribúcie elektriny. Na tej istej stránke viete nahlásiť aj novú poruchu .

OZNAM – ANTIK Telekom s.r.o.

Vážení občania, ak máte záujem o neobmedzený gigabitový optický internet a k tomu najbohatšiu digitálnu TV zadarmo a to aj  s programami v 4K rozlíšení napríklad už aj Eurosport 4K ako prví na Slovensku Vám tieto možnosti prináša operátor ANTIK. Pre viac info volajte Antik na 055 30 12345 alebo si kliknite na www.antik.sk/akcie.