Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Info

Okresný úrad Prešov – OZNAM

V súvislosti s ubytovávaním odídencov z Ukrajiny v ubytovacích zariadeniach na území mesta/obce príp. v súkromí

je potrebné ich informovať a vyzývať,  aby si v čo najkratšom čase vybavili status dočasného útočiska (táto možnosť je od 1.3.2022).

OZNAM – vytvorenie Komisie pre rozvoj obce

Na základe Uznesenia obce č.27/2021 zo dňa 12.10.2021, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo vytvorenie Komisie pre rozvoj obce, obec žiada občanov, ktorí majú záujem pracovať v tejto komisii, aby sa prihlásili na obecnom úrade do 8.3.2022.

Komisia bude pozostávať z týchto pracovných skupín:

  • hospodárska skupina : 2-3 osoby
  • sociálna skupina : 2-3 osoby
  • environmentálna skupina : 2-3 osoby

Členov týchto skupín schvália poslanci OZ na najbližšom zasadnutí .

OÚ Prešov, odbor krízového riadenia – humanitárna pomoc

Vzhľadom na intenzívnu  iniciatívu ohľadom humanitárnej pomoci pre utečencov a Ukrajinu je nevyhnutné aby všetky tieto aktivity boli koordinované. V opačnom prípade budú kontraproduktívne.
V prípade, že občania našej obce chcú prispieť humanitárnou pomocou pre občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom vo svojej krajine, prosím riaďte sa pokynmi zaslanými OÚ Prešov, odborom krízového riadenia.
Pre Ukrajincov bol vytvorený oficiálny web s informáciami: ua.gov.sk.
Na tejto stránke je možné nahlásiť individuálnu pomoc: ubytovanie, materiál, tlmočenie, atď… Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to určené:
tel. číslo: 02/4859 3312
e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk.

V prípade jednotlivcov , podnikateľských subjektov nahlasujte všetku pomoc na nasledujúcu adresu : Uosppz@minv.sk.

ZMOS – Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. Partnerom Združenia miest a obcí Slovenska v tejto aktivite sú: Konferencia biskupov Slovenska, Slovenská katolícka charita a Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike.

Súčasťou tohto materiálu, ktorý je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine–oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616 sú aj konkrétne prílohy a to: Súpis akútna potreba, Súpis zdravotnícke vybavenie, Súpis zdravotnícke vybavenie pomôcky, Súpis zdravotnícky spotrebný materiál.