Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Nezaradené

Oznámenie o strategickom dokumente”Plán udržateľnej mobility PSK”

Dokument oznámenia je dostupný pre verejnosť tiež na : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja

Verejnosť môže zaslať svoje pripomienky priamo na adresu Okresného úradu v Prešove, odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Nám. mieru 3, 08001 Prešov

Dokument je k nahliadnutiu aj na obecnom úrade

OZNAM

Firma ISPA Prešov ktorú poznáte z reklamných novín Golden Vám ponúka výrobu a montáž pomníkov za najvýhodnejšie ceny v regióne.

Ponúka kompletné žulové pomníky alebo náhrobné tabule či prekrytie hrobov žulovou doskou

Obchodný zástupca firmy bude k dispozícii :

V utorok 13.6.2023

od 11:45 do 12:15 hod.

V prípade, že obchodného zástupcu nezastihnete kontakt na firmu nájdete na obecnom úrade.

VÝZVA NA ODOVZDANIE PREHLÁSENIA O KOMPOSTOVANÍ

Obec Seniakovce začiatkom mája 2023 doručila občanom do schránok Prehlásenie o kompostovaní kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu , ktoré bolo potrebné vyplniť a odovzdať na Ocú do 31.5.2023. Vzhľadom na to, že je už po termíne a stále evidujeme domácnosti, ktoré prehlásenie neodovzdali, vyzývame občanov, aby v čo najkratšom čase , najneskôr do 8.6.2023 tieto prehlásenia odovzdali .

Je potrené odovzdať prehlásenie aj s negatívným hlásením.

INFORMÁCIA O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU (BRKO)A BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ( BRO)

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadocha o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Seniakovce č.8/2023 zo dňa 7.3.2023 a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku Vám bude začiatkom mája do schránok doručená informácia spolu s prehlásením, ktoré je potrebné:

  1. vyplniť, 
  2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  3. doručiť do podateľne obce Seniakovce na Obecnom úrade
  4. v úradných hodinách,
  5. do 31.5.2022.