Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Ihrisko Nová Polhora

Nová Polhora ponúka ihriská až dve – jedno hneď na začiatku
obce pri hlavnej ceste a druhé pred obecným úradom

Multifunkčného ihrisko poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal, basketbal, tenis a hádzanú.

   

Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska

Pondelok – Sobota

08:00 hod. – 22:00 hod. – verejnosť podľa odsúhlaseného harmonogramu so správcom ihriska

Nedeľa

13:00 hod. – 22:00 hod. – verejnosť podľa odsúhlaseného harmonogramu so správcom ihriska

  

Cenník

  • občania s trvalým pobytom v obci Nová Polhora – 0 €/hod. bez použitia osvetlenia
  • ostatná verejnosť                                                       – 10 €/hod. bez použitia osvetlenia

 Príplatok za použitie osvetlenia je 2 €/hod.

Poplatok za užívanie multifunkčného ihriska je potrebné zaplatiť v pokladni obecného úradu jeden deň vopred, maximálne na jeden týždeň dopredu počas úradných hodín obecného úradu. Fyzická osoba, alebo skupina osôb si môže multifunkčné ihrisko prenajať iba na 2 hodiny denne. V prípade, že nie je ďalší záujemca o prenájom môže po dohode so správcom multifunkčného ihriska prenájom pokračovať o ďalší časový úsek. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu.

Rezerváciu multifunkčného ihriska je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom multifunkčného ihriska.

Prenájom multifunkčného ihriska sa poskytuje na celú hodinu.

Poplatok za použitie osvetlenia sa platí za celú hodinu.