Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady