Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Články

Vakcinácia líšok

Informácie o vakcíne.

Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vakcinačné návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom.

Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácii s ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.

V období distribúcie návnad a dva týždne po distribúcie návnad by malo byť vo vakcinačnej oblasti zabránené voľnému pohybu psov a mačiek, lebo sú potravinovými konkurentami z hľadiska požierania  návnad.

Letecká distribúcia bude vykonaná z  letiska Poprad na území celého Prešovského kraja.

Ručná pokládka vakcín sa začína dňa 4.4.2024 v okrajových častiach mesta Prešov.

 

OZNAM – VVS a.s., závod Prešov

Dňa  4.4.2024  v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – závod Prešov

vykonávať periodický  odpočet vodomerov.

Z tohto dôvodu žiadame odberateľov, aby sprístupnili vodomery k odpočtu.

 Ďakujeme za spoluprácu

Oznam

Obec Seniakovce Vám oznamuje, že cesta v lokalite Na Záhumní bola daná do dočasného užívania dňa 20.2.2024 rozhodnutím číslo SÚ-S/2443/17810/2024-Ko/23. Rozhodnutie bolo obci doručené 6.3.2024 a právoplatnosť nadobudne dňa 21.3.2024. Na tejto ceste bolo namontované dopravné značenie podľa projektovej dokumentácie a tiež bola umiestnená dopravná značka Začiatok a koniec obytnej zóny , tak ako je to schválené v platnom územnom pláne obce a v jeho zmenách a doplnkoch č.1. V obytnej zóne je zakázané parkovať autá na ceste a najvyššia povolená rýchlosť je 20km/hod. a preto žiadame vodičov, aby to rešpektovali, ako aj skutočnosť , že po ceste sa pohybujú chodci a informovali o tom aj návštevy prichádzajúce na motorových vozidlách a zabezpečili im parkovanie mimo miestnej komunikácie.

Vlastníci nehnuteľnosti v danej lokalite , kt. vlastnia nákladné motorové vozidlo nad 3,5t majú možnosť požiadať obec o súhlas s vjazdom do tejto lokality.

Povolením dočasného užívania cesty obec môže v danej lokalite vydávať stavebné povolenia a začať kolaudovať stavby. Pri stavebných konaniach obec dá povolenie na vjazd vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t na dobu počas trvania stavby,  a to na nevyhnutne nutný čas potrebný na nakládku alebo vykládku materiálu.